Η ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ μελετά, προμηθεύει και κατασκευάζει συστήματα και ολοκληρωμένα έργα ψύξης, (Turnkey projects) σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για ποιότητα, υγιεινή, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως την ψυκτική αλυσίδα των τροφίμων-φαρμάκων και ποτών, με έμφαση στις μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και αποθήκευσης.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

 • Ψυκτικούς Θαλάμους συντήρησης νωπών - κατεψυγμένων προϊόντων, αποτελούμενες από:
  • Ψυκτικό σύστημα-Συμπυκνωτή-Αεροψυκτήρες-Δίκτυα κλπ
  • Μόνωση- Υγρομόνωση δαπέδου
  • Θέρμανση δαπέδου
  • Δάπεδο με Τελική χημική επίστρωση (Haccp)
  • Προστατευτικά τοιχία (Haccp)
  • Πάνελς-Πόρτες-Ραμπόπορτες-Ράμπες-Φυσούνες-Φωτισμό
 • Κλιματισμό χώρων παραγωγής-μεταποίησης τροφίμων
 • Συστήματα Πρόψυξης (Υδρόψυξη-Αερόψυξη)
 • Συστήματα Κατάψυξης(IQF-Spiral-Line-Plate-bulk-blast)
 • Συστήματα παραγωγής πάγου (Flake ice - slurry ice)
 • Συστήματα ψυχρού νερού και διαλυμάτων
 • Ενεργειακές αποθήκες.(Ice banks)
 • Συστήματα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
 • Συστήματα αφύγρανσης-ύγρανσης
 • Συστήματα αποπρασινισμού-ωρίμανσης
 • Συστήματα ελέγχου - καταγραφών στοιχείων και συμβάντων
 • Συστήματα με Ozone (O3)
 • Εφαρμογές απολύμανσης- καταστροφής αιθυλενίου

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ αναλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας - προσαρμογή στην νομοθεσία κλπ
 • Βελτίωση- αναβάθμιση του ψυχροστασίου, αεροψυκτήρων και δικτύων
 • Αντικατάσταση και προσαρμογή σε νέα ψυκτικά ρευστά
 • Ανακαίνιση των ψυκτικών θαλάμων με σύγχρονα υλικά και τεχνικές εφαρμογής.