Ψυκτικά μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και καλής πρακτικής, με στόχο την Οικονομική λειτουργία των συστημάτων σε κάθε ψυκτική εφαρμογή. Με όλα τα φυσικά ψυκτικά μέσα: CO2, NH3, Προπάνιο, Διαλύματα και HFC.

 02A

 02A nh3

ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ
ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 • CO2 - R744 - Διοξείδιο του Άνθρακα
 • NH3 - R717 - Αμμωνία 
 • Propane - R290 - Προπάνιο 
 • HFC - Υδροφθοράνθρακες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 • Κατάψυξη προϊόντων (Blast-IQF) - Αρνητικές θερμοκρασίες -42C
 • Συντήρηση κατεψυγμένων - Αρνητικές θερμοκρασίες
 • Πρόψυξη φρέσκων - Θετικές θερμοκρασίες
 • Συντήρηση φρέσκων - Θετικές θερμοκρασίες
 • Κλιματισμό παραγωγής προϊόντων - Θετικές θερμοκρασίες
 • Άλλες εφαρμογές ψύξης

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ

 • Κοχλιωτοί (Screw)
 • Παλινδρομικοί (Piston)
 • Ελικοειδείς (Scroll)
 • Συγκροτήματα Μονοβάθμια - Διβάθμια
 • Συστήματα Cascade
 • Συγκροτήματα για ψύξη δευτερευόντων ψυκτικών μέσων (Διαλύματα – Νερό)
 • Ολοκληρωμένα Ψυκτικά συγκροτήματα τύπου ‘Container’

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ
ΤΥΠΟΙ

 • Εξατμιστικοί
 • Υδρόψυκτοι
 • Θαλασσινού νερού
 • Διαλυμάτων
 • Αερόψυκτοι
 • Αδιαβατικοί