ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  • Επισκευές - Ανακατασκευές στην έδρα μας.
  • Συμπιεστών - Συμπυκνωτών - Αεροψυκτηρων - Δοχείων κλπ ψυκτικού εξοπλισμού
  • Επισκευές - Ανακατασκευές στις Εγκαταστάσεις των πελατών
  • Συμπιεστών - Συμπυκνωτών - Αεροψυκτήρων - Δοχείων - Δικτύων - Μονώσεων κλπ ψυκτικού εξοπλισμού