ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

  • Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικών συστημάτων ελέγχου-καταγραφής-αλαρμ των ψυκτικών συστημάτων, με εξελιγμένες λειτουργίες μέσω Η/Υ και smart Phone
  • Ρύθμιση Θερμοκρασίας-Υγρασίας, των θαλάμων και χώρων παραγωγής
  • Ανίχνευση Διαρροών ψυκτικών ρευστών, για την Ασφαλή-Οικονομική λειτουργία και συμμόρφωση με την Νομοθεσία.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης από το Κέντρο Ελέγχου του πελάτη η και από την ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ