24 ΩΡΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η υποστήριξη των ψυκτικών Συστημάτων- Εγκαταστάσεων με Προγραμματισμένη Περιοδική Συντήρηση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της ασφαλούς και καλής λειτουργίας σε όλη την ζωή της εγκατάστασης.

  • Συμβάλλει στην οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης
  • Συμβάλλει στην ασφάλεια των Προϊόντων και του Προσωπικού
  • Συμβάλλει στην Προστασία του Περιβάλλοντος
 
  • 24 Ωρες Yποστήριξη των ψυκτικών εγκαταστάσεων με άμεση εξυπηρέτηση-επίσκεψη στην εγκατάσταση από ειδικευμένους τεχνικούς με επίβλεψη από το Κεντρικό Συντονιστικό Σύστημα της ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ.
  • Μόνιμο έμπειρο τεχνικό προσωπικό, (αδειούχοι ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί) άρτια καταρτισμένο, για την Αττική-Βοιωτία-Κορινθία και την ευρύτερη περιοχή.
  • Εγκεκριμένοι αδειούχοι συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, για άμεση υποστήριξη των εγκαταστάσεων.
  • Υποστήριξη με Πρόγραμμα Περιοδικής συντήρησης και έκτακτης κλήσης
  • Υποστήριξη με κλήση από τον πελάτη
 

24 ΩΡΕΣ
ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

  • Στόλος κατάλληλα εξοπλισμένων οχημάτων, με ειδικευμένους τεχνικούς για κάθε επέμβαση η επισκευή βλάβης.

24 ΩΡΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • 24 Ώρη Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω Η/Υ-Smart Phones και του Κεντρικού Συντονιστικού Σύστηματος της ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ.