ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Στόλος κατάλληλα εξοπλισμένων οχημάτων, με ειδικευμένους τεχνικούς για κάθε επέμβαση ή επισκευή βλάβης.
  • 24 Ωρες Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω Η/Υ-Smart Phones και του Κεντρικού Συντονιστικού Σύστηματος της ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ.