Ειδικές κατασκευές για την επέκταση-συμπλήρωση, βελτίωση, ανασχεδίαση, των υφιστάμενων συστημάτων με νέας τεχνολογίας εφαρμογές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΨΥΞΗΣ

  • Παγολεκάνες (ice bank) - Ενεργειακές αποθήκες
  • Συγκροτήματα ανακυκλοφορίας ψυκτικών (Pump station)
  • Δοχεία Αποθήκες (Αμμωνίας - Νερού - Διαλυμάτων)
  • Δοχεία Υψηλής Πίεσης (Αμμωνίας - CO2)
  • Δοχεία πλήρωσης (Αμμωνίας - CO2)
  • Ανακατασκευή-Προσαρμογή Αεροψυκτηρων
  • Αντλητικά συγκροτήματα ψυκτικών ρευστών (Διαλύματα- Νερό)
  • Συμπυκνωτές ψυκτικών με θαλασσινό νερό
  • Ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής του πελάτη.