Σύγχρονη τεχνολογία στην ψύξη

  • Η αδιάλειπτη ενημέρωση των στελεχών και των τεχνικών της ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ, σχετικά με τις εξελίξεις στα ψυκτικά συστήματα, τα σύγχρονα προγράμματα υπολογισμών και σχεδιασμού που διαθέτει, έχει προτάσεις σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας και καλής πρακτικής, με στόχο την Οικονομική λειτουργία των ψυκτικών συστημάτων-έργων και το βέλτιστο συνολικό κόστος χρόνου ζωής ‘Best life cycle cost’, σε κάθε ψυκτική εφαρμογή.
  • Συστήματα ψύξης και όλα τα φυσικά ψυκτικά μέσα όπως, CO2, NH3, Προπάνιο, Διαλύματα κλπ καθώς και τα επιτρεπόμενα συνθετικά ψυκτικά μέσα HFC.
  • Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τις κατασκευές συγκροτημάτων ψύξης και την υλοποίηση έργων.

ΜΕ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η αξιοπιστία των ψυκτικών συστημάτων της ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ είναι δεδομένη, Έχει μελετήσει - κατασκευάσει και παραδώσει σε λειτουργία με πιστοποίηση CE, από 2013 έως 2019, ~600 συγκροτήματα συνολικής απόδοσης ~ 50,00MW  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ

Όλα τα Προϊόντα της βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης, πιστοποιούνται κατά CE.

Όλες οι εφαρμογές και τα Έργα της βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης συμμορφώνονται με το ISO 9001:2015 αρχίζοντας από το 2013.